การกำหนดราคาตัวเลือกไบนารี

Exceptตามที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้หรือด้วยความยินยอมของ Viva บริษัท ในเครือที่คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ทางธุรกิจและข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและรายชื่อผู้จัดจำหน่ายและการกำหนดราคาและข้อมูลการขายที่เกี่ยวข้องกับเราหรือบริษัท ในเครือของเราจัดไว้ให้โดยหรือในนามของใด ๆ ของพวกเขาจะยังคงความลับอย่างเคร่งครัดและเป็นความลับและจะไม่นำไปใช้โดยตรงหรือโดยอ้อมโดยคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในโปรแกรมพันธมิตรยกเว้นและ แต่เพียงผู้เดียวในขอบเขตที่ข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือให้บริการแก่ประชาชนผ่านแหล่งอื่นที่ไม่ใช่คุณพันธมิตรจะไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากโครงการพันธมิตรในการพัฒนาเพิ่มหรือทำงานบริการที่แข่งขันกับโครงการพันธมิตรหรือให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่จะทำ same. We ทุนคุณเจาะจง, โอนขวาเพิกถอนการใช้งานและการเชื่อมโยงในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านการเชื่อมโยง แต่เพียงผู้เดียวตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุสื่อของคุณเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการพันธมิตรและให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มยอดขายผ่านโปรแกรมเว็บ site. You ไม่อาจแก้ไขปรับเปลี่ยนจัดการหรือสร้างผลงานต่อเนื่องของการเชื่อมโยงหรือ บริษัท ในเครือ Viva กราฟิก, สร้างสรรค์, คัดลอกหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของโดยหรือได้รับอนุญาตให้วีว่า บริษัท ในเครือในทางใดทางหนึ่งคุณจะได้รับสิทธิเท่านั้นที่จะใช้การเชื่อมต่อกับกรณีที่คุณเป็นสมาชิกในสถานะที่ดีของโปรแกรมพันธมิตรเราอาจเพิกถอนใบอนุญาตของคุณทุกที่ทุกเวลาโดยการให้คุณแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งไม่มีอะไรในข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณสิทธิใด ๆ ของเครื่องหมายการค้า Viva Affiliatess เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือความลับทางการค้าคุณยอมรับว่า Viva บริษัท ในเครืออาจจะใช้ข้อเสนอแนะใด ๆ ความคิดเห็นหรือคำแนะนำของคุณเลือกที่จะมีให้กับ บริษัท ในเครือ Viva โดยไม่มีค่าตอบแทนสงวนมิได้อนุญาตโดยชัดในข้อตกลงนี้จะถูกสงวนไว้โดย Viva บริษัท ในเครือ


ข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่ได้รับการอนุมัติของเราของการประยุกต์ใช้โปรแกรมพันธมิตรของคุณและจะยังคงหลังจากนั้นจนกว่าจะสิ้นสุดลงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้คุณอาจจะยุติการเข้าร่วมในโครงการพันธมิตรในเวลาใดก็ได้โดยการเอาลิงค์จากสื่อของคุณลบสำเนาทั้งหมดของการเชื่อมโยงเราอาจจะยุติการมีส่วนร่วมในหนึ่งหรือมากกว่าข้อเสนอหรือข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสมมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับคุณโดยการปิดใช้งานการเชื่อมโยงหรือให้คุณมีหนังสือแจ้งเมื่อมีการยกเลิกการมีส่วนร่วมของคุณในหนึ่งหรือมากกว่าข้อเสนอหรือข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณทันทีจะยุติการใช้ทั้งหมดและลบการเชื่อมโยงทั้งหมดรวมทั้งหมด Viva บริษัท ในเครือหรือทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าและจะยุติการเป็นตัวแทนของตัวเองเป็น Viva บริษัท ในเครือหรือ บริษัท ในเครือไคลเอนต์สำหรับเช่นหนึ่งหรือหลายข้อเสนอสงวนที่จะสั่งจ่ายชำระเงินค้างรับสาเหตุของการกระทำและบทบัญญัติใด ๆ ซึ่งตามข้อกำหนดของพวกเขามีความตั้งใจที่จะอยู่รอดการเลิกจ้างจะอยู่รอดใด ๆ นอกจาก termination. In สิทธิอื่น ๆ และการเยียวยาที่มีให้เราอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัท ในเครือ Viva ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบการกระทำใด ๆ ที่ส่งผ่านทางลิงค์ของคุณและระงับและตรึงค่าคอมมิชชั่นค้างชำระใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับบัญชีของคุณถ้า (i) Viva บริษัท ในเครือกำหนดว่าคุณมีการละเมิดข้อตกลงนี้ (ii) Viva บริษัท ในเครือได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโปรแกรมพันธมิตรซึ่ง บริษัท ในเครือ Viva พอสมควรเชื่อว่าจะละเมิดข้อตกลงนี้หรือ (iii) การกระทำใด ๆ ที่ผ่านการรับรองจะถูกกำหนดในภายหลังเพื่อไม่ตรงกับความต้องการที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้หรือในโครงการพันธมิตรหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวหรือแช่แข็งของคณะกรรมการหรือหลังค่าใช้จ่ายสำหรับค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายจะเป็นโดยไม่คำนึงถึงเป็นไปได้หรือไม่ว่าคณะกรรมการดังกล่าวได้รับเป็นผลมาจากการละเมิดดังกล่าวในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้, Viva บริษัท ในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณและข้อมูลการติดต่อในการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจาก actions.