ตัวเลือกไบนารีออนไลน์

There ยังคงน่าจะเป็นที่พื้นฐานจะย้ายออกไปเป็นเงินและนี่คือภาพสะท้อนในตลาดเวลา price. As ผ่านเป็นตัวเลือกที่วานิลลาในเงินที่จะสูญเสียค่าเวลาและราคาในตลาดของตัวเลือกที่จะตกอยู่กับมูลค่าที่แท้จริงของมัน - ในตัวอย่างของเรา 1.00 (ราคาพื้นฐาน 51 ลบ 50 ตี)นี้เกิดขึ้นค่อย ๆ ในตอนแรกแล้วอย่างรวดเร็วเป็นที่หมดอายุ nears. Binary กับวานิลลาโทรตัวเลือก: ไวต่อทางเดินของเวลา: ตัวเลือกไบนารีเป็นสัตว์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะลดลงเป็นศูนย์เป็นตัวเลือกวานิลลาไม่ในค่าตัวเลือกไบนารีเงิ​​นจริงเพิ่มขึ้นเป็นวิธีที่หมดอายุหนึ่งเดือนนับจากวันหมดอายุตัวเลือกไบนารีอาจจะมีมูลค่า 4 แต่มี 3 วันที่เหลือที่จะหมดอายุค่าของมันอาจจะใกล้เคียงกับ 4.93 สมมติว่ามันเป็นเงินตามจำนวนเงินที่ same1 เป็นวานิลลาของเราเหตุผลที่ตัวเลือกที่คุ้มค่านี้dynamicis ตรรกะมาก: ตัวเลือกไบนารีของเรามีการจ่ายเงินคงที่ 5 โดยไม่คำนึงว่าพื้นฐานอยู่ที่ 50.01 หรือ 10,000 เมื่อเลือกที่จะหมดอายุห่างไกลจากวันหมดอายุไบนารีตัวเลือกเวลา valueis ลบไม่ได้เป็นตัวเลือกที่เป็นบวกเป็นวานิลลาแม้ว่าตัวเลือกไบนารีอาจจะเป็นอย่างสมบูรณ์ในหนึ่งเดือนเงินออกไปจากที่หมดอายุยังคงมีความน่าจะเป็นที่จะย้ายออกของเงินตามเวลาที่จะหมดอายุได้เมื่อเครื่องมือพื้นฐานได้ข้ามเกณฑ์การนัดหยุดงาน, ตัวเลือกไบนารีจะจ่าย 5 ครั้งมูลค่าที่แท้จริงน่าจะเป็นของที่เหลืออยู่ในเงินจนกว่าจะหมดอายุมันไม่สามารถไปต่อเป็นเงินตัวเลือกเช่นวานิลลาจึงไม่สามารถมีค่าเวลาบวกในฐานะที่หมดอายุตอนจบน่าจะเป็นของที่เหลืออยู่ในการเพิ่มขึ้นของเงินค่าเวลาที่ออกไปในทางลบและความคุ้มค่าตัวเลือกวิธีการจ่ายเงินเต็ม 5 ของ (มูลค่าที่แท้จริง).Volatility DynamicsWithout รับลึกเกินไปในพื้นผิวผันผวนรอยยิ้มและบิด, ไบนารีและตัวเลือกวานิลลาสามารถแสดงพฤติกรรมการประเมินมูลค่าทางทฤษฎีที่แตกต่างกันเป็นตัวเลือก changes. Vanilla ผันผวนต่อสินทรัพย์พื้นฐานต่างๆตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นและลดลงในความผันผวนของพื้นฐานในลักษณะที่คาดเดาได้อย่างเป็นธรรมออกจากตัวเลือกวานิลลาเงินมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงหรือการรับรู้ของเครื่องมือพื้นฐานเมื่อราคาพื้นฐานอยู่ใกล้กับเกณฑ์การนัดหยุดงานและมีการระเหยกลายเป็นปัจจัยที่มีขนาดใหญ่ในตัวเลือกของวานิลลามูลค่าทางทฤษฎีเมื่อราคาสินค้าอ้างอิงย้ายลึกลงไปในเงินตัวเลือกวานิลลามูลค่าทางทฤษฎีจะกลายเป็นที่ค่อนข้างไวต่อความผันผวน (มีความแตกต่างในเรื่องนี้เนื่องจากความผันผวนยิ้มในหุ้นที่มีอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่ตัวเลือก แต่ thats เรื่องที่แตกต่างกัน).Binary ครับ. วานิลลาโทรตัวเลือก: ความไว toVolatility ของหุ้นสามัญอ้างอิง: ในการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของพื้นฐานเกี่ยวกับราคาของตัวเลือกไบนารีคือชี้แจงเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกที่ลึกออกมาจากเงินที่ใกล้เงินหรือลึกลงไปในเงิน. เมื่อเครื่องมือพื้นฐานอยู่ไกลจากที่ตีราคาผันผวนเป็นเพียง asmall ส่วนประกอบของตัวเลือกไบนารีมูลค่าทางทฤษฎีนี้จะคล้าย option. However วานิลลาทีโอเอเป็นราคา underlyinginstruments เกือบ andcrosses เกณฑ์การนัดหยุดงาน, ค่าตัวเลือกไบนารีจะกลายเป็นมีความไวสูงความผันผวนThisaligns กับไบนารีจริงthatâมีรังสีสูงมากในขณะที่มัน nearsand ข้ามเกณฑ์เงิน - ifunderlying การเพิ่มขึ้นของความผันผวนในขณะที่มันอยู่ใกล้ตีราคานี้เป็นหลัก turbocharges ค่าตัวเลือกสุดท้ายหากตัวเลือกไบนารีลึกลงไปในเงินที่มันจะกลายเป็นความสำคัญน้อยกว่าความผันผวนพื้นฐานเช่นเดียวกับสถานการณ์ option. In วานิลลา whereboth ตัวเลือกไบนารีและวานิลลาที่อยู่ในเงินผันผวนสามารถ havethe ผลตรงข้ามกับค่าเวลาสำหรับแต่ละตั้งแต่ avanilla ค่าเวลาตัวเลือกที่เป็นบวกเมื่อ optionis ใน themoney การเพิ่มขึ้นของความผันผวนจะเพิ่มมูลค่าเวลาที่มีความน่าจะเป็นมากขึ้นว่าเป็นตัวเลือกที่จะหมดอายุในอีก themoney และผลิตผลตอบแทนที่มากขึ้นในการเปรียบเทียบค่าไบนารีตัวเลือกเวลาที่มีค่าเป็นลบเมื่อมันอยู่ในเงินดังนั้นการเพิ่มขึ้นของความผันผวนใด ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นที่พื้นฐาน instrumentmight ย้ายออกจากเงินที่หมดอายุThein ค่าเงินตัวเลือกไบนารีจะตอบสนองโดยการลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลือก valuewould. Theeffects วานิลลาที่อธิบายข้างต้นสามารถกลับสำหรับการลดลงของ volatility. With พื้นฐานไบนารีตัวเลือกจำนวนมากออกมีการหลอกลวงนี้เป็นคำถามที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าตลาดไบนารีตัวเลือกอยู่ในขณะนี้ที่เกลื่อนไปด้วยการหลอกลวงมีตัวเลือกไบนารีการซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายเว็บไซต์ตัวเลือกไบนารีตัวเองเป็นเพียงแค่ชนิดของการค้าวิธีการของการวางเดิมพันกับว่าคุณเชื่อว่าเครื่องมือทางการเงินที่จะไปขึ้นหรือลงหรืออยู่รอบ ๆ ระดับราคาในปัจจุบันเพราะมันเป็นเพียงรูปแบบของการค้าตัวเลือกไบนารีตัวเองไม่ได้หลอกลวงถูกต้องตามกฎหมายมีนายหน้าซื้อขายไบนารีนอกจากนี้ยังมี scammy ones. And ในรูปแบบบางอย่างที่คุณลาดเททั้งหมดตำหนิพวกเขาไม่ใช่ทุกคนที่มีการซื้อขายตัวเลือกไบนารีเป็นผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบส่วนใหญ่ dont วิธีการซื้อขายตัวเลือกไบนารีมีวินัยใด ๆ การจัดการเงินหรือวิธีการซื้อขายสม่ำเสมอมากน้อยในการประยุกต์ใช้ของพวกเขาคนเหล่านี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าชนะหรือแพ้ในท้ายที่สุดไม่ได้สำคัญกับพวกเขา (ไม่ว่าจะรู้หรือไม่).How คุณสามารถคิดออกว่าคุณกำลังถูกนำเข้ามาโดยการหลอกลวงแรกที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะโบรกเกอร์ที่แยกต่างหากจากระบบการซื้อขายในใจของคุณ. โบรกเกอร์เป็น บริษัท ซึ่งคุณสามารถซื้อขายบนเว็บไซต์ตัวเลือกไบนารีโบรกเกอร์สามารถเป็น บริษัท ที่ซื่อสัตย์หรือพวกเขาสามารถหลอกลวงที่กำลังพยายามที่จะใช้การตลาดอื่น ๆ money. In ของคุณมีระเบียบมากขึ้นไม่ไบนารีตัวเลือกมากเกินไปโบรกเกอร์มีการควบคุมยังและโบรกเกอร์ที่มีความซื่อสัตย์ดังนั้นคุณต้องไปส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับชื่อเสียง, ความคิดเห็นและการให้คะแนนมีไม่กี่ตัวเลือกไบนารีโบรกเกอร์เราขอแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมทั้ง Banc De ไบนารีมี TradeRush, 24option และ anyoptionมีโบรกเกอร์อื่น ๆ ที่เรารู้ว่าคุณควรจะเก็บห่าออกไปจากที่มี (เห็นนี้) แต่จำนวนมากของโบรกเกอร์ตกอยู่ที่ไหนสักแห่งใน middleno หนึ่งที่พอรู้เกี่ยวกับพวกเขายังไม่ได้ข้อสรุปที่วาดเด็ดขาดเราขอแนะนำให้คุณอยู่กับโบรกเกอร์ที่แล้วมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งและไม่รับความเสี่ยงใด ๆ มากกว่าที่จำเป็น