ที่ไม่เงินตัวเลือกไบนารีมาจาก

All ในทุก Opteckrsquoseducation centerprovides คุณมีเครื่องมือทั้งหมดและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อที่จะวิเคราะห์แผนภูมิหรือกราฟและตัดสินใจในเรื่องของการวินาที ndash ทิศทาง (ตัวเลือกโทรหรือใส่ตัวเลือก) ถือหุ้นร้อยละที่ใหญ่ที่สุดของ trade. There ทำกำไรได้เป็นจำนวนมากที่แตกต่างกันที่มีโครงสร้างการซื้อขายตัวเลือกไบนารีและประเภทที่แตกต่างของ Binary ตัวเลือกที่คุณจะสามารถที่จะเลือกและเลือกจากเมื่อคุณเริ่มต้นการซื้อขายออนไลน์และมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณมีความเข้าใจที่เต็มรูปแบบและในเชิงลึกของวิธีการค้าพวกเขาและวิธีแต่ละประเภทของการค้าเป็น structured. Have ดูดีผ่านคู่มือการดังต่อไปนี้เมื่อคุณรู้จักและเข้าใจสิ่งที่วิธีที่มีที่มีอยู่เพื่อการค้าตัวเลือกไบนารีออนไลน์แล้วคุณจะสะดวกสบายมากขึ้นการทำเพียงแค่นั้นและจะรู้ข้อดีและข้อเสียของแต่ละชนิดแตกต่างกันของ tradeThe ประเภทที่นิยมมากที่สุดของการซื้อขายตัวเลือกไบนารีที่คุณสามารถวางออนไลน์ใส่โทรและเลือกประเภทประเภทนี้จะมีตัวเลือกช่วงเวลาที่กำหนดที่คุณจะได้รับการคาดหวังว่าการทำนายของคุณว่าค่าของตัวเลือกที่คุณมีการซื้อขายจะสิ้นสุดสูงหรือต่ำเกินกว่าที่จะใส่ started. A ค้าไบนารีตัวเลือกเป็นหนึ่งโดยที่คุณมีความหวังว่าค่าของคุณได้รับการแต่งตั้งสินค้าหรือดัชนีเป็นไปได้ต่ำกว่าที่สิ้นสุดระยะเวลาการซื้อขายกว่าก็คือเมื่อมันเริ่มต้นและถ้าเป็นผลแล้วคุณจะได้ทำให้ชนะการค้าและดังนั้นจึงจะอยู่ในกำไรที่เดียว trade. When คุณวางโทรไบนารีตัวเลือกที่คุณจะหวังในตอนท้ายของระยะเวลาของการซื้อขายตัวเลือกไบนารีคุณเลือกที่จะค้าจะจบลงสูงกว่าที่เริ่มต้นและถ้ามันไม่แล้วคุณจะทำกำไรนี้เป็นพื้นชนิดตรงข้ามของการค้าไบนารีตัวเลือกให้เป็นหนึ่งในชื่อ aboveThere มีมากกว่าเพียงแค่สองประเภทมาตรฐานของการใส่และโทรประเภท Binary ตัวเลือกธุรกิจการค้าที่คุณอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะวางที่ตัวเลือกไบนารีออนไลน์เว็บไซต์ซื้อขายและในขณะที่พื้นฐานความคิดของคุณไม่ต้องคาดการณ์ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ใด ๆ ดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์จะสูงขึ้นหรือต่ำกว่าในตอนท้ายของการค้ากว่าในช่วงเริ่มต้นจะเหมือนกันคุณอาจจะสนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ One Touch Binary ตัวเลือกที่ไม่อุทธรณ์จำนวนมาก traders. The ออนไลน์หลักที่แตกต่างกันระหว่าง One Touch ตัวเลือกไบนารีและประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นสินทรัพย์ที่ถึงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าการค้าตัวเลือกไบนารีจะเสร็จสมบูรณ์และเป็นเช่นถ้าคุณคิดเช่นว่าสินทรัพย์ที่จะถึงระดับหนึ่งแล้วคุณจะต้องดูถึงสินทรัพย์ที่ราคาว่าในเวลาใด ๆ ในช่วงเวลาที่จัดสรรเพื่อการค้าของคุณจะชนะ one. Even ถ้าราคาของสินทรัพย์แตะที่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่แล้วขึ้นไปหรือลงไปในค่าตราบใดที่ถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการค้าจะถือว่าเป็นหนึ่งชนะและจะถูกปิดมีแล้วและคุณจะมีถ้าคุณวางการคาดการณ์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องจ่ายผลกำไรของคุณหากราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ถึงค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วคุณจะได้วางการสูญเสียช่วงเวลา trade. The จัดสรรให้กับมาตรฐานใด ๆ ใส่หรือโทรติดต่อการค้าไบนารีตัวเลือกอยู่เสมอแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเวทีการค้าที่คุณกำลังใช้ในการซื้อขายเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่และเป็นเช่นนี้คุณจะหวังว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการซื้อขายที่คุณจะได้ถูกขังอยู่ในกำไรจากมูลค่าของการได้รับการแต่งตั้งไบนารีตัวเลือกตอนจบเซสชั่นที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า started. However มีบางวิธีที่คุณสามารถที่จะล็อคในกำไรเมื่อซื้อขายที่เว็บไซต์ตัวเลือกไบนารีบางและเว็บไซต์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปิดการค้าในช่วงต้นถ้าการค้าตัวเลือกไบนารีคุณมีอยู่ในขณะนี้สูงหรือต่ำกว่าราคาเริ่มต้นเดิมโดยไม่ต้องรอสำหรับช่วงเวลาที่เต็มไปยัง expire. Any ต้นออกจากการค้าเป็นหนึ่งที่คุณจะได้รับอนุญาตจะได้รับจากการค้าตัวเลือกไบนารีใด ๆ ที่คุณมีอยู่ก่อนหน้านี้กว่าระยะเวลาที่จัดสรรเพื่อการค้าที่มีราคาที่จะต้องจ่ายสำหรับการนี​​้ชนิดของตัวเลือกและนั่นคือคุณจะได้รับเงินส่วนของ profitThere ชนะของคุณเป็นเพียงหนึ่งในเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมคุณควรพิจารณาการออกจากต้นจากการค้าตัวเลือกใด ๆ ไบนารีคุณได้วางและทำและที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะรับประกันชนะกำไรและคุณควรจะใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณเชื่อว่าราคาของสินทรัพย์ที่คุณเลือกหรือสินค้าโภคภัณฑ์เป็นไปวางในมูลค่าก่อนสิ้นมาตรฐานก่อนเวลาที่กำหนด periodIf คุณเป็นประเภทของผู้ประกอบการตัวเลือกไบนารีที่กำลังมองหาที่ที่จะวางและการค้าตัวเลือกไบนารีของชนิดใด ๆ แต่คุณไม่ต้องการที่จะรอเวลาที่หมดอายุมาตรฐานที่จะเป็นถึงแล้วคุณจะมีความสนใจใน 60 การค้าสองประเภทนี้การซื้อขายตัวเลือกไบนารีล่าสุดเพียง 60 วินาทีและเป็นเช่นคุณเร็ว ๆ นี้จะหาว่าคุณได้วางการชนะหรือแพ้ตัวเลือก tradeBinary เป็นเหมือนปกติตัวเลือกในการที่จะช่วยให้คุณที่จะทำให้การเดิมพันเป็นไปของราคาในอนาคตของหุ้นแต่ตัวเลือกไบนารีจะแตกต่างกันในการที่ถ้าราคาการนัดหยุดงานจะพบกับวันที่หมดอายุตัวเลือกไบนารีมีผลตอบแทนคงที่ของ 100 ต่อสัญญามันไม่สำคัญว่าถ้าราคาหุ้นเป็นเงินกว่าราคาการนัดหยุดงานหรือถ้ามันเป็น 100 กว่าราคาการนัดหยุดงานท​​ี่พวกเขาผลตอบแทนจากตัวเลือกไบนารีเดียวกัน - 100.They จะเรียกว่าตัวเลือกไบนารีเหตุผลอย่างนี้วิธีที่ 2 และไบนารีตัวเลือกไบนารีมีเพียง 2 ผลตอบแทนเ​​ป็นไปได้ - ทั้งหมดหรือไม่มีอะไร (100 หรือ 0)ในปี 2008 AMEX (American Stock Exchange) และ CBOE เริ่มการซื้อขายตัวเลือกไบนารีในหุ้นที่มีน้อยและไม่กี่ดัชนีการซื้อขายตัวเลือกไบนารีไม่ได้มีอยู่ในสต็อกมากหรือดัชนีเพียง แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับช้าที่จะยอมรับการซื้อขายตัวเลือกไบนารี แต่การซื้อขายตัวเลือกไบนารีได้รับความนิยมมากในยุโรปไม่กี่ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนวิธีที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจเหล่านี้ค่อนข้างใหม่ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะดูตัวอย่าง below. Suppose GOOG อยู่ที่ 590 หุ้นและคุณเชื่อ GOOG จะปิดหรือสูงกว่า 600 ในสัปดาห์นี้คุณสามารถซื้อ 5 GOOG Binary ตัวเลือกสำหรับราคาของการพูด 0.30ตัวคูณในตัวเลือกไบนารีคือ 100 ดังนั้นห้าตัวเลือกเหล่านี้จะเสียค่าใช้จ่ายสัญญา 5 x 0.30 100 multiplier150.If GOOG ปิดที่ 600 หรือสูงกว่าโดยวันที่หมดอายุแล้วตัวเลือกไบนารีเป็นมูลค่า 100 เพื่อให้ห้าเหล่านี้ตัวเลือกการโทร GOOG จะเป็นมูลค่า 500 เพื่อผลกำไรของ 350 มันไม่ได้เรื่องถ้า GOOG ปิดที่ 600 หรือ 650 ตัวเลือกไบนารียังคงมีมูลค่า 100 ถ้า GOOG ปิดที่ 599.99 หรือต่ำกว่าแล้วตัวเลือกหมดอายุ worthless. Currently เลือกไบนารีทั้งหมดที่มีการซื้อขายเป็นสไตล์ยุโรปซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะสามารถใช้สิทธิหรือตัดสินที่หมดอายุในสหรัฐอเมริกา CBOE มีสัญญาไบนารีเมื่อวันที่ 2 ดัชนีที่ SandP 500 (SPX) และดัชนีความผันผวน CBOE (VIX)tickers สำหรับสัญญาไบนารีเหล่านี้เป็น BSZ และ BVZ. If คุณต้องการเพื่อการค้าพวกเขามีไม่มากโบรกเกอร์ยอดนิยมที่ได้เพิ่มให้พวกเขาแพลตฟอร์มของพวกเขาETRADEs, TD Ameritrades, Schwabs และ Scottrades ยังไม่ได้เพิ่มพวกเขาไปยังแพลตฟอร์มของพวกเขายังถ้าคุณทำตามบางส่วนของโฆษณาบนเว็บโบรกเกอร์ค้าที่พวกเขาจะไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปจึงมีดี risk.